środa, 6 lutego 2013

Czarna porzeczka

                                                                  Czarna porzeczka

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice dokonał ciekawego eksperymentu na kilku odmianach.

Analiza uzyskanych wyników za lata 2000-2006 wskazuje, że:
 najwyższe plony wydała odmiana ‘Tiben’ (9,0 t/ha), 
następnie ‘Tisel’(7,4 t/ha) i ‘Tines’ (7,1 t/ha). Odmiany standardowe wydały niższe plony ‘Titania’ (5,6 t/ha) oraz ‘Ben Connan’ i ‘Ben Lomond’, odpowiednio 6,5 i 6,1 t/ha. Odmiana ‘Tines’ miała największe owoce, średnio 1,35g, pozostałe odmiany charakteryzowały się średnią masą owoców od 1,01 do 1,12g. Nowe polskie odmiany – ‘Tiben’, ‘Tisel’ i ‘Tines’ oraz standardowa odmiana ‘Titania’ wytwarzały największe krzewy. Odmiany z serii „Ben” (‘Ben Connan’ i ‘Ben Lomond’) miały istotnie mniejszej wielkości krzewy. Ocena uszkodzeń pędów po zbiorze kombajnowym (KPS-4b) wykazała, że najmniej uszkodzonych pędów stwierdzono u odmiany ‘Ben Lomond’, następnie ‘Ben Connan’, ‘Tines’ i ‘Tiben’. Najwięcej uszkodzonych pędów było na krzewach odmian ‘Tisel’ i ‘Titania.

Nowe, polskie odmiany wyhodowane w ISK wykazały dobrą adaptację do polskich warunków klimatyczno-glebowych. Są one bardziej plenne niż odmiany ‘Ben Connan’, ‘Ben Lomond’ i ‘Titania’, plonują od 28 do 60% obficiej niż ‘Titania’, od której pochodzą. Ponadto charakteryzują się wysoką polową odpornością roślin na główne choroby grzybowe. Odmiany te tworzą dość silne krzewy, podobne lubtrochę mniejsze niż ‘Titania’, mogą być zatem sadzone na glebach słabszych (IVa,IVb i V kl.), które przeważają w Polsce.Odmiany Polskie polecane:


‘ORES’ odmiana porzeczki czarnej hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

w dniu 17 lutego 2005 roku została wpisana do krajowego rejestru,  obecnie obięta jest ochroną prawną tej odmiany na terenie całej Unii Europejskiej do 2030 roku.
Opis morfologiczny:
Krzewy o średniej sile wzrostu, o pokroju zwartym z tendencją do rozchylania się. Pędy średniej grubości, licznie wyrastające u nasady krzewu. Pąki średniej wielkości, lekko owalne, odstające od pędów, łuski zewnętrzne słabo zabarwione na antocyjanowo.
właściwości: Odmiana o średniej porze dojrzewania, owoce dojrzewają 3-4 dni wcześniej niż
u odmiany 'Ben Lomond'. Odmiana plenna. Owoce średniej wielkości, o dużej przydatności przetwórczej na koncentraty i soki (wysoka zawartość ekstraktu, kwasu askorbinowego i barwników antocyjanowych).
Rośliny są odporne na mróz oraz charakteryzują się wysoką odpornością na mączniaka i rdzę wejmutkowo-porzeczkową, i są średnio podatne na opadzinę liści. Krzewy spełniają wymogi do kombajnowego zbioru owoców.


‘RUBEN’ odmiana porzeczki czarnej hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

Odmiana ‘Ruben’ w dniu 17 lutego 2005 roku została wpisana do krajowego rejestru, a 21 lutego 2005 roku. Obecnie posiada ochronę prawną na terenie całej Unii Europejskiej do 2030 roku.
właściwości: odmiana o średniej porze dojrzewania, owoce dojrzewają w podobnym terminie jak odmiany 'Ben Lomond'. Odmiana plenna.

Rośliny są wytrzymałe na mróz oraz odporne na mączniaka i rdzę wejmutkowo-porzeczkową, w średnim stopniu podatne na antraknozę liści.
Odmiana przydatna do kombajnowego zbioru.

‘TINES’ odmiana porzeczki czarnej hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

Odmiana ‘Tines’ w dniu 17 lutego 2005 roku została wpisana do krajowego rejestru, obecnie posiada ochronę prawną na terenie całej Unii Europejskiej do 2030 roku.
właściwości: odmiana o wczesnej porze dojrzewania, owoce dojrzewają 6-8 dni wcześniej od odmiany 'Ben Lomond’. Odmiana plenna. Owoce są średniej wielkości i duże. Rośliny są wytrzymałe na mróz, odporne na amerykańskiego mączniaka agrestu oraz średnio wrażliwe na inne choroby grzybowe liści. Przydatna do zbioru ręcznego owoców oraz do zbioru maszynowego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz